Ninkayga howshii Sariirta wuu kacaajisay marwalbana anigaa doonta isagu maba rabyo